Reglement

 

 

16de Open Internationale Tentoonstelling Europese Cultuur en Hybriden

Studiegroep Veldhoven 2017 +W.E.V.-Criterium

Reglement en Tentoonstellingsvoorwaarden

 

Plaats, locatie en data:

o 10-11 en 12 november 2017 in Zaal “V.Z.O.D.” Blaarthemseweg 84 5502 JW Veldhoven (Zeelst)

 

Inschrijving:

o Sluitingsdatum inschrijving is zondag 29 oktober 2017.

o Formulieren inzenden naar of extra formulieren aanvragen bij:

 

Willem Faassen (Secretaris) Hermelijnlaan 2 5581 CJ Waalre tel 06-53797537

 

Voor Belgische inzenders:

Karel Schonkeren,Herent 206 3910 Neerpelt tel.0032 11 646721

 

o Iedere kweker van Europese Cultuurvogels aangesloten bij een erkende bond kan deelnemen.

o De Keuring van de vogels is onherroepelijk. Eindtelling keurbrief is bepalend.

o Ingeschreven kunnen worden ,alle door de Nederlandse wetgeving toegestane Europese Cultuurvogels en (Hybriden met Europees      bloed). Volgens bijgevoegd vraagprogramma. Zie ook Website www.studiegroepveldhoven.com onder laatste nieuws bij vraagprogramma.

o Ingezonden vogels moeten voorzien zijn van een geldige,passende en gesloten voetring.

o Ingezonden kunnen worden eigen kweek (EK) stammen,stellen en enkelingen van het kweekjaar 2015-2016-2017 en overjarige (van voor2015)eigenkweek (O.E.K.) vogels. Let op vogels gevraagd in groep 16 mogen van 2013-2014-2015-2016-2017zijn. Alleen eigen kweek.

o Een stam moet zijn samen gesteld uit vier vogels van gelijke soort en geslacht met eigen kweeknummers van het jaar 2015/2016/2017

o Een stel moet zijn samengesteld uit twee vogels van gelijke soort en geslacht met eigen kweeknummers van het jaar 2015/2016/2017

o Let op ,tijdens het inbrengen kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden. Helaas laat ons programma dit niet toe.

o Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd,dit ter beoordeling door het dagelijks bestuur.

o Op verzoek dient de inbrenger een bewijs te overleggen van zijn kweeknummer.

o Toegestaan zijn Nederlandse en buitenlandse Standaardkooien in nette en schone staat. Indien voor liefhebber dit niet mogelijk is worden door de organisatie kooien beschikbaar gesteld. S.v.p tijdig aangeven. beperkt aantal kooien aanwezig.

o Op alle prijswinnende vogels vind een controle van de ringen plaats.

o Bij incorrecte ring(en) volgt diskwalificatie van alle vogels van de betreffende inzender.

 

Inschrijfgeld:

o Het inschrijfgeld bedraagt €1.25 per vogel en eenmalig €3.00 onkosten, dit is inclusief wedstrijdcatalogus.

o Elke 6de vogel is gratis,dus ook de 12de,18de etc.

o Het inschrijfgeld inclusief onkosten dienen gelijktijdig met het indienen van het inschrijf formulier contant te worden voldaan of worden overgeschreven op rekening nr:

 

IBAN/SEPA nr.NL75 RABO 01795 14083 BIC nr.RABONL2U Bank, RABOBANK

T.n.v. Studiegroep Veldhoven o.v.v. Inschrijfgeld TT 2017 en naam.

 

Programma:

o De Vogels kunnen worden ingebracht op woensdag 8 november 2017 van 18.00 tot 21.00 uur.

o Afhalen van de vogels na de prijsuitreiking op zondag 13 november 2017 vanaf ongeveer 17.00 uur.

o De keuring van de vogels vindt plaats op donderdag 9 november 2017.

o De officiële opening vindt plaats op vrijdag 10 november om ongeveer 11.00 uur.

o Cafetaria/zaal open vanaf 10.00 uur op vrijdag tot 20.30 uur.

o Zaterdag 11 november open vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur. Zondag 12 november open vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.

o De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 12 november om ongeveer 16.00 uur.

 

Prijzen:

o Prijzenschema per hoofdgroep minimaal één op tien.(1ste prijs min. 90pt; 2de min 89pt;3de min.88pt.)

o Algemeen kampioen enkelingen wildkleur (G1).

o Algemeen kampioen enkelingen Mutant (G2)

o Algemeen kampioen Hybriden (H).

o Prijzenschema stammen,G1,G2,of H. Minimaal één op drie(1ste prijs min 364 pt. Incl eenheidspunten.)

o Prijzenschema stellen, G1,G2 of H. Minimaal één op vijf (1ste prijs min 183 pt.incl.eenheidspunten).

o Algemeen kampioen stammen, .

o Algemeen kampioen stellen,.

o Kampioen overjarig eigen kweek alle categorieën (OEK).

o Frans Sanders wisseltrofee voor de mooiste europees wildkleur.

o Algemeen klassement 5 beste vogels over alle categorieën inclusief (OEK)

o Iedere deelnemer ontvangt een KLASSEMENTSPRIJS,ongeacht het aantal ingezonden vogels!!

 

GOUDEN PIN:

Iedere deelnemer dingt mee naar het winnen van de gouden pin. Deze prijs met een winkelwaarde van 800 euro. Zal gaan naar de mooiste vogel van de show aangewezen door de keurmeesters. U wint de pin als u 3 maal de mooiste vogel hebt van de show in een tijdsbestek van 5 jaar na de eerste maal.

Winnaar mooiste vogel van de show zal een geldbedrag van Euro 50,- krijgen

DSC_0468

WINNAARS  

2015 Math Schreurs met een Witstuit Barmsijs

2016 Jos van Uijtven met een Appelvink

In onvoorziene gevallen en bij geschillen is het besluit van het bestuur van de Studiegroep Veldhoven bindend.

De vogels zijn verzekerd tegen brand en diefstal. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico,de organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij ziekte, verlies of sterfte van vogels of toebehoren. In welke vorm dan ook.

Door in te schrijven en/of deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met bovenstaand reglement.

 

Het bestuur,Showcommissie en leden van de studiegroep Veldhoven

Wensen U hierbij bij voorbaat veel succes en een aangenaam, plezierig

Verblijf op onze 16de internationale open tentoonstelling/show.